ദുബായിലെ മഴക്കാട് | Green Planet Dubai | ഗ്രീന്‍ പ്ലാനറ്റ് ദുബായ്

0

Green Planet Dubai : അംബരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കാടാണ് ദുബായ് നഗരം. ഈ കോണ്‍ക്രീറ്റ് കാടിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ ‘ഗ്രീന്‍ പ്ലാനറ്റ്’ എന്ന പേരില്‍ മഴക്കാടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദുബായിലെ സിറ്റി വാക്ക് ഷോപ്പിങ് മാള്‍. ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളില്‍ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും പരിചയപ്പെടാനായി അത്ഭുത കോണ്‍ക്രീറ്റ് കൂടാരത്തിനുള്ളില്‍ അവസരമുണ്ട്.കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴക്കാടുകളുടെയും അവയില്‍ വളരുന്ന ജന്തു സസ്യജാലങ്ങളുടെയും പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഗ്രീന്‍ പ്ലാനറ്റ് സന്ദര്‍ശകരെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നത്. മഴക്കാടുകളില്‍ കണ്ടുവരുന്ന കൂറ്റന്‍ മരമാണ് ഗ്രീന്‍ പ്ലാനറ്റിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു. യഥാര്‍ഥമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റിലാണ് മധ്യഅമേരിക്കയില്‍ കണ്ടുവരാറുള്ള പഞ്ഞിമരമെന്ന പേരില്‍ നമുക്ക് പരിചിതമായ കപോക് മരം തീര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്.

താഴത്തെ നിലയില്‍ ജലജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.ചില്ലുപെട്ടിക്കുള്ളില്‍ നൂറ് കണക്കിന് ജലജീവികള്‍. നാലാം നിലയില്‍ ആകാശത്ത് പാറി പറന്ന് വളരുന്ന പക്ഷികളുടെ കാഴ്ചകള്‍ കാണാം. ഓരോ നിലകളിലെയും കാഴ്ചകള്‍ ചുറ്റിക്കാണാവുന്ന തരത്തിലാണ് നടപ്പാതകളുടെ നിര്‍മാണം. മരത്തിനടിയിലൂടെയും ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കയറുപാലത്തിലൂടെയും മഴക്കാടിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാം. കുട്ടികള്‍ക്ക് കാടുകളെക്കുറിച്ചും അതിലെ ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഗൈഡഡ് ടൂറുകളുമുണ്ട്. ദുബായിലെ പ്രശസ്ത ഡെവലപ്പറായ Meraas ജുമൈറയിലൊരുക്കിയ സിറ്റി വാക്ക് ഷോപ്പിങ് കേന്ദ്രത്തിലാണ് കൂറ്റന്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് കെട്ടിടത്തില്‍ മഴക്കാടൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് 110 ദിര്‍ഹവും കുട്ടികള്‍ക്ക് 89 ദിര്‍ഹവുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. രാവിലെ പത്ത് മുതല്‍ രാത്രി 6 വരെയാണ് പ്രവേശനം.

Green Planet Dubai is situated in the City Walk Dubai. The City Walk is a very popular landmark and can be accessed with ease.

Accessibility : Green Planet is wheelchair-friendly.

Restrictions : Food, beverages, and smoking are strictly not allowed in The Green Planet. You cannot bring tripods into The Green Planet. Flash photography is also not allowed here.

The Green Planet offers an immersive experience of walking through a South American rain forest without leaving the Arabian Peninsula. The unique ecology of the neotropics is sustained under a glass bio dome, replicating the unique geology and ecology of the world’s rain forests with representative bird and animal species co-existing in a hybrid environment. The bio dome and was conceptualized as a living, breathing ecosystem that brings together the experience of nature and the science of nature. Functioning as a living classroom, each step forward takes visitors deeper into the tropics and closer to over 3,000 species of exotic plants and animals that live herein The Green Planet bio dome.

The central feature of The Green Planet is a life size artificial tree – an Emergent Giant. At 25 meters (82 feet) tall, it is the world’s largest life sustaining artificial tree! On a multi-leveled journey, visitors learn about the unique adaptations of rain forest plants and animals. Visitors first encounter the tree when they enter into the flooded forest level, where they are greeted by a floor to ceiling aquarium full of tropical fish that swim among aerial roots of strangler figs. An elevator to the treetop allows visitors to explore birds, butterflies and other canopy dwellers. Exotic plants, like epiphytes and orchids growing from the tree’s huge sinuous limbs, surround visitors while they spiral their way down the tree along a path of discovery. For adventurous visitors, a suspension bridge out to the tree’s trunk offers a panoramic perspective of the habitat below and eye level views free-flying birds.

A water cascade draws the eye to the densely planted forest floor. At ground level, visitors come in contact with the tree’s giant buttress roots, and encounter crocodile lizards, tree boas, spiders and colonies of worker ants. Mammals are also well represented; a well cared for sloth emerges periodically under the watchful eye of her caretakers to surprise and greet visitors. Educational programs aligned with the learning objectives of local schools maximize the guest student’s experience and utilize a variety of spaces. The butterfly balcony, flooded forest tunnel, water cascade and pool, tree house, and walk through log all provide hands-on learning opportunities. All ages can experience close encounters rain forest animals and learn about ecological relationships, processes and conservation at age appropriate levels.

Choose your Reaction!
Leave a Comment