ദുബായ് മിറക്കിൾ ഗാർഡൻ | Dubai Miracle Garden

0

ദുബായ് മിറക്കിൾ ഗാർഡന്റെ ഒൻപതാം സീസൺ കർശനമായ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളോടെ ആരംഭിച്ചു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാഭാവിക പൂന്തോട്ടമായ ദുബായ് മിറക്കിൾ ഗാർഡൻ നവംബർ 1 മുതൽ സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ദുബായ് മിറക്കിൾ ഗാർഡൻ പ്രവർത്തന സമയം:

  • ഞായർ മുതൽ വ്യാഴം വരെ: രാവിലെ 9.00 – രാത്രി 9.00 വരെ.
  • വെള്ളി: രാവിലെ 9.00 – രാത്രി 11.00 വരെ.
  • ശനി: രാവിലെ 9.00 – രാത്രി 10.00 വരെ.

മുതിർന്നവർക്ക് (12 വയസ്സിനു മുകളിൽ) 55 ദിർഹം, കുട്ടികൾക്ക് 40 ദിർഹം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രവേശന ഫീസ്. ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുൻകൂർ ബുക്കിംഗ് നിർബന്ധമല്ല. നേരിട്ടെത്തുന്നവർക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Choose your Reaction!
Leave a Comment